Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

11.2.2021

Tehyn Lapuan ammattiosasto 665 r.y. toimintasuunnitelma vuodelle 2021

 

1 Johdanto

 

Ammattiosaston pääasiallinen tehtävä on hoitaa toiminta-alueellaan olevien tehyläisten edunvalvontaa. Ammattiosaston tavoitteena on hankkia lisää jäseniä, aktivoida jäsenistöä verkostoitumalla ja virkistystoiminnalla, tehdä enemmän yhteistyötä työnantajan ja muiden järjestöjen kanssa. Tavoitteena kilpailukykyinen ja oikeudenmukainen palkka, järjestöllisen aseman vahvistaminen sekä koulutettu ja osaava henkilökunta.

 

Tehyn toiminnan painopisteet 2021: Koronakriisin jälkihoito, Neuvottelutoiminta, Järjestöllinen vahvuus, Sote-uudistuksen eteneminen, Tehyn vaalit ja valtuuston järjestäytymiskokous, Kuntavaalit ja Sote-uudistuksen eteneminen. - Iso Tehyn tapahtuma - 2022 neuvottelukierrokseen toteuttamalla erilaisia tukitoimikoulutuksia ja -harjoituksia ja keräämme tukitoimivalmiuteen liittyvää tietoa paikallis- ja keskusjohdon tarpeisiin. Koronakriisi pakotti meidät pitämään yhteyttä paikallisjohtoihin verkon välityksellä ja tästä saatiin hyviä kokemuksia. Näiden työkalujen haltuunottoa tullaan harjoittelemaan myös vuoden 2021 aikana. - Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi päättyy syksy 2021

- Valtuuston vaalit ovat 29.3.-21.4.2021

 

2 Edunvalvonta

 

Pääluottamusmies Rita Rintasalo, luottamusmies Hannele Korpela ja ammattiosaston puheenjohtaja hoitavat neuvottelut työnantajan kanssa. Ammattiosaston hallituksen tulee varmistaa toimiva yhteistyö ja tuki luottamusmiehelle.

 

Ammattiosasto seuraa alueella tapahtuvia sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä muutoksia. Ammattiosasto on tarvittaessa mukana valmistelu- ja suunnittelutyössä, jota tehdään perustettavissa työryhmissä.

 

3 Toiminta

 

 • Jäsenkunnalle järjestetään virkistystoimintaa ammattiosaston varallisuuden mukaan.

 • Tuetaan jäsenten liikuntapassia jäsenen omavastuuosuudeksi jää 10 euroa, 7 kertaa Saarenpääkodin kuntosalikäyntiä tai 5 kertaa Lapuan kuntopisteen kuntosalikäyntiä. Ne joilla ei ole mahdollisuutta käyttää em. palveluja on mahdollisuus käydä urheilutalon uimahallissa/kuntosalilla 6 kertaa vuodessa.

 • Syksyisin ja keväisin virkistysmatkat. Esim. konsertti/teatteri. Myös teemapäivän järjestäminen jäsenille esim. suunnistus- tai sieniretkipäivä. Huvipuistopäivä myös yksi vaihtoehto varsinkin lapsiperheille.

 • Yhteistyössä Superin kanssa pyöräretki kesäkuussa

 • Ammattiosasto sponsoroi oman ammatillisen opintopäivien 80 €/ ammattiosaston jäsen, mikäli työnantaja ei näitä maksa (esim. sairaanhoitajapäivät, fysioterapiapäivät, hammashoitajapäivät, lähihoitajapäivät jne.)/ammattiosaston varallisuuden mukaan.

 • Kaikkiin Tehyn järjestämiin koulutuksiin osallistujille maksetaan päiväraha (koulutuksia löytyy Tehy-lehdestä ja Tehyn kotisivuilta).

 • Jäseniltoihin osallistujille maksetaan kilometrikorvaus. Yhteiskyydit suositeltavia.

 • Ammattiosaston jäsenille lähetetään jäsenkirje, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista.

 • Osallistutaan Paukun joulumarkkinoille.

 • Tiedotus, jäsenkirje, kotisivut (ao665.tehy.fi), Lapuan Sanomat, Tehy-lehti, työpaikkojen ilmoitustaulut.

 • Jokainen uusi jäsen saa tervetulopaketin.

 

4 Muistamiset

 

Muistetaan 50- vuotta täyttäneitä ja eläkkeelle jääneitä kynttilänjalalla sääntömääräisten kokousten yhteydessä.

 

5 Jäsenkunta

 

Tehy edustaa koulutettua hoitohenkilöstöä terveys- ja sosiaalialalla. Ammattiosaston jäseneksi hyväksytään ammattiosaston toiminta-alueella työskentelevä sosiaali- tai terveysalan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

 

Tavoitteena on saada ammattiosastoon mahdollisimman suuri jäsenmäärä, kaikki Tehy-kelpoiset työtoverit, jotka eivät vielä kuulu ammattiosastoon. Uusien jäsenten hankinta tapahtuu hallituksen jäsenten välityksellä, jäsenyyttä tulee tarjota työpaikalla aktiivisesti kaikille potentiaalisille jäsenille. Ammattiosaston eläkeläiset ovat oikeutettuja ammattiosaston tarjoamaan virkistystoimintaan.

 

6 Hallinto

 

Ammattiosaston hallitus johtaa toimintaa sääntöjen mukaisesti. Sääntömääräisessä syyskokouksessa 2019 valittiin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet uudelle toimikaudelle 2020-2022.

 

7 Edustukset

 

Ammattiosastolla on edustus työsuojelu- ja yhteistyötoimikunnassa.

 

8 Kokoukset

 

Järjestetään sääntömääräiset kokoukset keväällä ja syksyllä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

 

9 Yhteistyö

 

Yhteistyötä tehdään lähinnä Superin Lapuan ammattiosaston kanssa virkistystoiminnan puitteissa. Myös yhteistyö jäsenjärjestöjen ja muiden ammattiosastojen kanssa.

 

10 Arviointi

 

Ammattiosaston kotisivuilla on palautesivu. Kevätkokoukseen osallistujilla täytätetään arviointilomake, jonka tulokset luettavissa ammattiosaston kotisivuilta. Lisäksi hallituksen jäsenet ottavat jatkuvasti mielellään vastaan kaikenlaista palautetta.