Toimintakertomus 2021

7.4.2022

TEHYN LAPUAN AMMATTIOSASTO RY 665

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

 

1 JOHDANTO

 

Ammattiosaston toiminta on keskittynyt edunvalvontaan ja virkistystoimintaan. Ammattiosasto on tänäkin vuonna tukenut liikuntaharrastuksia erityisesti liikuntapassin, uinnin ja kuntosalien käytön muodossa. Erittäin odotettu on ollut perinteinen pyöräretki kesäkuussa yhdessä Superin jäsenten kanssa. Keväisin ja syksyisin on pyritty tekemään virkistysmatka.

 

Ammattiosaston pääluottamusmiehenä on 2021 toiminut Rita Rintasalo ja varaluottamusmiehenä Hannele Korpela. Sanna Peltola palasi 2. varaluottamusmieheksi. Luottamusmiehemme edustavat jäseniä edunvalvonta-asioissa.

 

Ammattiosaston hallitus on kokoontunut kerran kuussa, yhteensä kymmenen kertaa. Lisäksi sääntömääräiset kokoukset: Kevätkokous 15.4 terveyskeskuksen klubi (myös teams) ja syyskokous 30.10 Vaasa-Uumaja risteily. Kesäkuukausina ei ole pidetty kokouksia. Hallituksessa on sekä nuoria, että kokeneempia jäseniä. Tavoitteena on ollut saada hallitukseen jäseniä eri ammattiryhmistä. Tänäkään vuonna hallituksessa ei ole lastenhoitajien edustajaa. Toivomme edelleen tulevaisuudessa saavamme hallitukseen edustajan lastenhoitajista.

 

Ammattiosaston jäsenmäärä on pysynyt suunnilleen samana viime vuoteen nähden. Jäsenmäärää on pyritty lisäämään aktivoimalla erityisesti nuoria ja työyksiköiden uusia työntekijöitä.

 

Käytämme entistä enemmän sähköisiä tiedotteita. Jäsenten toivotaan löytävän Tehyn jäsensivut ja ammattiosaston kotisivut, joilta löytyy ajankohtaista tietoa tulevista tapahtumista.

 

2 JÄSENKUNTA

 

Jäsenrekisterissä (Kilta 31.12.2021) oli vuoden 2021 lopussa 129 henkilöä. Ammattiosastoon oli liittynyt vuonna 2021 uusia jäseniä 20 kpl (Liittoon liittyneitä viisi ja toisesta ammattiosastosta siirtyneitä 15) ja eronneita oli 24 (Liitosta eronneita viisi ja toiseen ammattiosastoon siirtyneitä 19).

 

3 HALLINTO

 

3.1 Ammattiosaston toimijat

Ammattiosaston hallitus: katso toimijasivu

Sääntömääräisessä syyskokouksessa 30.10 valittiin ammattiosaston uudeksi puheenjohtajaksi Tiia Kuivila. Puheenjohtajana toimi 19.8-> Katri Lahdensuo pitkäaikaisen puheenjohtajamme eläköidyttyä. Myös hallituksen jäsenten eläköitymisen ja eroamisen myötä uusiksi jäseniksi valittiin hallitukseen Jenna Salo ja Sari Kokkinen.

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Jaakko Haavisto ja Pirkko Korpitie. Varalla Taina Passinmäki ja Tuula Pöntinen.

 

3.2 Yleiset kokoukset

Ammattiosaston sääntömääräiset kokoukset on pidetty seuraavasti:

- Kevätkokous to 15.4 Terveyskeskuksen klubi, myös teams.

- Syyskokous la 30.10 Vaasa-Uumaja risteily.

4 YHTEISTYÖ MUIDEN AY-JÄRJESTÖJEN KANSSA

 

Perinteinen pyöräretki pe 18.6 yhdessä Superin jäsenten kanssa kaupungin taajamassa, yhteinen iltapala Cafe Patruunassa jonka ammattiosastot tarjosivat osallistujille. Vaasa-Uumaja risteily/virkistys/kokousmatkalle osallistui myös Superin jäseniä.

 

5 TOIMINTA

 

5.1 Järjestökoulutus

Hallituksen jäsenten koulutustiedot:

Eeva Jylhä: 10.2 Helmikuun kuukauden webinaari, Työyhteisön ilmapiiri ja tiimityö, 13.2 Tehyn Kuntapäättäjä seminaari, 15.2 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, 24.2 Hyvinvointi-ilta, 8.3 Esimiehille suunnattu verkkokurssi kuntasektorin työajoista 1/2021, 10.3 Maaliskuun kuukauden webinaari, Näin luet palkkalaskelmaasi, 23.3 Ajankohtaiswebinaari kuntasektorin toimijoille, 6-7.5 Johtamisen ja esimiestyön päivät, 10.6 Kesäkuun weebinaari: Näin vahvistat itseluottamusta ja 15.6 alueen toimijatapaaminen Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa.

Katri Lahdensuo: 30.4 Tehyn vappubileet webinaari, 1.9 Asiaa työvuorosuunnittelusta webinaari, 6-7.9 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, 27.9 Ammattiosaston puheenjohtajien neuvottelupäivä ja 30.9 Webinaari: Ikäihmisten parissa työskentelevien esimiesten ja johtajien iltapäivä.

Tiia Kuivila: 9.12 Paikallisen edunvalvonnan päivä Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa.

Kirsi Pelkkikangas: 30.4 Tehyn vappubileet webinaari.

Hannele Korpela: 15.2 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, 30.4 Tehyn vappubileet webinaari, 6-7.9 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, 29.9 Kognitiivinen ja eettinen kuormitus-Työnsuojelun teemaseminaari ja 9.12 Paikallisen edunvalvonnan päivä Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa.

Jaana Rintamäki: 30.4 Tehyn vappubileet webinaari.

 

5.2 Yhdysjäsentoiminta

 

Hallituksen jäsenet toimivat yhdysjäseninä työpisteissään. Lisäksi yhdysjäseniä toimii sellaisissa työpisteissä, joissa ei ole hallituksen jäseniä.

 

5.3 Tiedotus

 

Ammattiosaston virallinen tiedotuskanava on ammattiosaston omat kotisivut (ao665.tehy.fi). Pyritään aktivoimaan jäseniä nettisivujen käytössä. Ammattiosaston hallituksella tiedottamisen apuna pikaviestiryhmä whatsapp palvelussa. Myös instagram tili on avattu. Tiedotusta on hoidettu myös suullisesti, puhelimitse, sähköpostitse, työyksikköjen ilmoitustauluja sekä Lapuan Sanomia ja Tehy-lehteä hyväksi käyttäen.

 

5.4 Jäsenmaksut

 

Jäsenmaksujen perintä kuuluu Tehylle. Ammattiosasto ei ole perinyt jäsenmaksua erikseen.