Luottamusmies

                                Luottamusmiesten terveiset

 

Tehy Lapua ao. 665 toimii pääluottamusmiehenä sh Rita Rintasalo, hänen työpaikkana on Lapuan terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosasto. 

Varapääluottamusmiehenä toimii sh Hannele Korpela, hänen työpaikkana on Lapuan kotihoito.

 Luottamusmiehen tehtävien hoitoon on varattu aikaa 9h/ vko. Työtehtäviemme luonteesta johtuen, meillä ei ole sovittuna kiinteää luottamusmiespäivää vaan päivä vaihtelee.

 Yhteyttä voi ottaa aina tarvittaessa joko puhelimella tai sähköpostilla, numerot ja osoitteet löytyvät tästä tiedotteesta. Otamme yhteyttä jäseneen myöhemmin, jos emme vastaa puhelimeen heti. Tarvittaessa sovitaan tapaaminen.

Tehyn jäsenenä voit ottaa meihin yhteyttä, jos tarvitset neuvoja tai apua esim. työsuhteeseen, palkkaukseen, työaikaan, vuosilomaan tms. liittyvissä asioissa.

 

  Luottamusmiehen tehtävät

 

Luottamusmiesten tehtävänä on ylläpitää työrauhaa ja valvoa, että sekä työnantaja että työntekijät noudattavat lainsäädäntöä, työehtosopimusta ja paikallisia sopimuksia. Tarvittaessa luottamusmiehet voivat neuvotella asioista työntekijöiden ja työnantajan välillä sekä toimia tiedon välittäjänä.

Edunvalvonnan lisäksi luottamusmiehen tehtäviin kuuluu aktiivinen osallistuminen yhteistoimintaan mm. työsuojelu, yt -ryhmä sekä oman alueen luottamusmiehille järjestettyihin tapaamisiin.

 

 

  Yhteistyöterveisin, Rita ja Hannele

 

 

       Rita Rintasalo                                                                   Hannele Korpela

    pääluottamusmies                                                         varapääluottamusmies

 

   rita.rintasalo@gmail.com                                             hannele.korpela@netikka.fi                                      

                                                                 

      p. 050-5526694                                                                 p.040-5938267

                                                                                                                                                       

                                     p. 044-4384849 / luottamusmiespuhelin